YOKOHAMA SK

YOKOHAMA Tyre Care Free Package

12 mesiacov s TYRE CARE FREE PACKAGE

YOKOHAMA TYRE CARE FREE PACKAGE, je ponúkaný pre pneumatiky ADVAN SPORT V105 a V107 ako aj pre zimné pneumatiky BluEarth V905, V906 a celoročné pneumatiky AW21.

Pneumatiky ADVAN SPORT V105, V107 patria medzi „vlajkové“ výrobky spoločnosti YOKOHAMA.
Táto technológia pneumatík je testovaná na svetových závodných tratiach a vyvinutá pre jazdu na cestách. Pneumatiky ADVAN SPORT už známi výrobcovia a tuneri automobilov zaradili do štandardnej výbavy.

Zimné pneumatiky BluEarth V905, V906 a celoročné pneumatiky BluEarth-4S AW21 patria s najnovšou technológiou a filozofiou BluEarth medzi obzvlášť ekologické pneumatiky YOKOHAMA. Spoločnosť YOKOHAMA sa pri výrobe pneumatík spolieha na využitie slnečnej energie, získavanie energie z recyklačných procesov atď.
Kúpou nových pneumatík YOKOHAMA ste si vybrali produkt mimoriadne vysokej kvality. Aj tu sa však môže vyskytnúť defekt!

V prípade, že dôjde k poškodeniu pneumatiky (vjazdom/nájazdom), spoločnosť YOKOHAMA Europe GmbH vám prostredníctvom TYRE CARE FREE PACKAGE, platného 12 mesiacov vymení vašu poškodenú pneumatiku ADVAN SPORT V105, V107 alebo BluEarth*Winter V905, V906 alebo BluEarth-4S AW21 za týchto podmienok:

  • YOKOHAMA TYRE CARE FREE PACKAGE je platný odo dňa kúpy pneumatiky ADVAN SPORT V105, V107 alebo BluEarth*Winter V905, V906 alebo BluEarth-4S AW21 (dátum nákupu) u zúčastneného dealera.
  • V prípade defektu (vjazdom / nájazdom) vám pneumatiku ADVAN SPORT V105, V107 alebo BluEarth*Winter V905, V906 alebo BluEarth-4S AW21 vymeníme až do dvanástich mesiacov od dátumu jej nákupu, za podmienky, že zostávajúca hĺbka dezénu poškodenej pneumatiky je >= 4 mm. Náhradnú pneumatiku vám bezplatne odovzdá váš predajca pneumatík (váš predajca).
  • Náklady na montáž, likvidáciu starej pneumatiky a prípadné potrebné náklady na odtiahnutie alebo následné náklady súvisiace s defektom pneumatiky nie sú súčasťou balíčka.
  • Z tohto YOKOHAMA TYRE CARE FREE PACKAGE, je vylúčené úmyselné alebo hrubo nedbanlivé poškodenie pneumatiky.

Záväzné požiadavky na dodávku náhradných pneumatík sú:

  • predloženie nákupnej faktúry (ako kópie) od zúčastneného dealera, ako dôkaz 12-mesačného obdobia,
  • kontrola zakúpenej pneumatiky vaším predajcom (váš predajca),
  • poškodenie zodpovedá vyššie popísaným škodám,
  • pneumatika má zostávajúcu hĺbku dezénu >= 4 mm,
  • vyplatenie v hotovosti je vylúčené.

V prípade TYRE CARE FREE PACKAGE, ide o dobrovoľné plnenie spoločnosti YOKOHAMA Europe GmbH za uvedených podmienok. Zákonná záruka a zodpovednosť za vady výrobku tým nie sú dotknuté.

Platí nemecký právny poriadok. Kogentné ustanovenia právneho poriadku, ktorý je rozhodným právom bez predchádzajúcej voľby rozhodného práva, tým nie sú dotknuté.

Ak by ste chceli využiť bezstarostný balík pneumatík, kontaktujte pri nákupe vašich nových pneumatík z vyššie uvedeného produktového radu niektorého zo zúčastnených predajcov:

Informácie o dátume začiatku a ukončenia výroby týchto pneumatík, informácie o identifikácii typu pneumatiky a ďalšie technické aspekty nájdete v oficiálnej karte s informáciami o produkte, ktorú môžete získať od svojho predajcu pneumatík. Odkaz na verejnú časť Európskej databázy výrobkov s energetickým označením (EPREL) je k dispozícii aj na webovej stránke spoločnosti YOKOHAMA (www.yokohama.eu). Okrem toho si môžete na stránke www.yokohama.eu/tyrepedia/tyre-labelling zadaním požadovaného rozmeru pneumatiky (search by tyre size) alebo zadaním profilu pneumatiky (search by tyre name) prezrieť a vytlačiť príslušný EÚ štítok na pneumatiky.